Публічна оферта
Дана Публічна оферта, далі - «Оферта», є офіційною публічною пропозицією про придбання освітньо-консультаційних послуг ТОВ « КБС СТАРТ » і можливо залучених на умовах даної Оферти третіх осіб (далі - «Компанія»), адресованим необмеженому колу осіб, розміщеним на Інтернет - сайті за адресою: http://b-trainings.tilda.ws/soft-skills, далі - «Сайт».
1. ВИЗНАЧЕННЯ, НАВЕДЕНІ В ОФЕРТІ

1.1. Учасник та / або Учасники (у всіх відмінках) - це користувач (потенційний користувач) послуг Компанії на умовах цієї Оферти, який надав свої персональні дані, і є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Компанією. Компанія не здійснює перевірку дієздатності і не несе відповідальності за дії Учасника, які порушують вимоги чинного законодавства.

1.2. Акцепт Публічної оферти - означає повне і беззастережне прийняття даної Оферти.

1.3. Послуги - це Вебінари, Уроки, Курси, Консультації, Тренінги, які надаються Компанією на умовах цієї Оферти.

1.4. Вебінар- онлайн відео-урок, онлайн-лекція, онлайн-майстер-клас або онлайн-курс (два і більше Вебінарів), які проводяться в режимі реального часу і / або в режимі трансляції їх запису за допомогою web -технологій, виражаються у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту шляхом надання Учасникам Персонального посилання на умовах цієї Оферти.

1.5. Посилання на сайт - буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє отримати доступ до Сайту Компанії в мережі Інтернет.

1.6. Персональне посилання - персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Учаснику отримати доступ до Послуг Компанії.

1.7. Тренінг - це урок, лекція, майстер-клас або курс, які проводяться в онлайн або офлайн режимі і виражаються в формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту за активної ролі Учасників на умовах цієї Оферти.

1. 8 . Реєстрація Учасника (далі - реєстрація у всіх формах) - це надання персональних даних Учасником шляхом заповнення форми на Сайті і / або перехід за посиланням на Сайт з подальшим наданням персональних даних та / або надання персональних даних по телефону Компанії та / або іншим способом на умовах цієї Оферти.

1.9 . Анкета - це паперовий або електронний документ, який при заповненні, підписанні та передачі Компанії надає Учаснику Тренінгу і право на отримання Послуг Компанії на умовах цієї Оферти.

2. ПРАВИЛА УЧАСТІ У ВЕБІНАРІ

2.1. Для участі у вебінарі Учаснику необхідно зареєструватися, і виконати всі умови даної Оферти.

2.2. Після реєстрації на Вебінар, на зазначену Учасником електронну пошту, далі «e-mail», перед початком трансляції вебінару, надійде повідомлення про можливість участі у вебінарі, що містить Персональне посилання, яке дійсне тільки для одного Учасника, яким воно було отримано.Перейшовши по ній учасник підтверджує факт ознайомлення з умовами цієї Оферти, в результаті чого йому надається доступ до сторінки трансляції вебінару. У разі надання персонального посилання на запис вебінару, на Учасника поширюються всі без винятку умови цієї Оферти.

2.3. Для участі в вебінарі Учасники самостійно забезпечують дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.

2.4. Компанія не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у вебінарі, яка виникла з причин, не залежних від Компанії, в тому числі через невиконання Учасником, але не виключно п. 2.3. цієї Оферти.

2.5. Компанія має право на свій розсуд визначати дату, час і тему вебінару, лекторів, тривалість вебінару, міняти (переносити) і скасовувати їх, повідомивши Учасника на вказаний при реєстрації контактний e-mail.

2.6. У разі, якщо Компанія прийняла рішення про перенесення дати і / або часу вебінару, Учасники, що замовили відповідний Вебінар, отримують повідомлення про нову дату і / або час, а також Персональне посилання для участі в такому вебінарі на вказаний Учасником при реєстрації контактний e- mail .

2.7. Компанія має право не допустити до участі у вебінарі Учасників, які порушили або не виконали умови цієї Оферти.

2.8. Компанія залишає за собою право надавати Учасникам вебінару посилання на запис проведеного вебінару (при її наявності) та / або додаткові матеріали, здійснювати після-вебінарну підтримку на умовах Пакету Учасника.

2.9. У разі пропуску Учасником вебінару, в тому числі з причин, не залежних від Компанії, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься у вебінарі, в іншій формі. При цьому послуги Компанії вважаються наданими належним чином. Компанія залишає за собою право надати такому Учаснику Персональне посилання на запис проведеного вебінару (при її наявності) та / або додаткові матеріали.

2.10. За порушення морально-етичних норм та / або розповсюдження інформації рекламного чи іншого характеру, іншу некоректну поведінку Учасника, який заважає проведенню вебінару, Компанія має право на свій розсуд припинити надання доступу такому Учаснику до написання повідомленьпід час вебінару.2.11. Під час проведення вебінару Учасники мають право за наявності технічних можливостей задавати питання, які стосуються виключно теми і змісту вебінару, якщо особа, що проводить його, чи не повідомить про інший порядок постановки питань і відповідей на них. Обмеження можуть встановлюватися Компанією щодо всього вебінару або певного часу його проведення.3. ПРАВИЛА УЧАСТІ В ТРЕНІНГУ3.1. Для участі в тренінгу Учаснику необхідно Зареєструватися і виконати всі умови даної Оферти.3.2. Заповнення Анкети перед Тренінгом і передача її Компанії є одним із обов'язкових умов допуску Учасника до участі в тренінгу.3.3. Компанія не несе відповідальності за неможливість участі Учасника в тренінгу, яка виникла з причин, не залежних від Компанії.3.4. Компанія має право на свій розсуд визначати дату, час, місце, тему тренінгу, лекторів, тривалість тренінгу, міняти (переносити) і скасовувати його, повідомивши Учасника за вказаним при реєстрації контактним e-mail.3.5. У разі, якщо Компанія прийняла рішення про перенесення дати, часу і / або місця Тренінгу, Учасники отримують повідомлення про такі зміни.3.6. Компанія має право не допускати до участі в тренінгу Учасника, який порушив і / або не виконав умови цієї Оферти.3.7. У разі пропуску Учасником Тренінга без попередження Компанії, в тому числі з причин, не залежних від Компанії, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься в тренінгу, в іншій формі. При цьому послуги Компанії вважаються наданими належним чином. Компанія залишає за собою право надати такому Учаснику Персональне посилання на запис проведеного тренінгу (при її наявності) та / або додаткові матеріали. На свій розсуд Компанія має право запропонувати такому Учаснику участь в аналогічному наступному тренінгу або замінити вид послуги на умовах цієї Оферти.3.8. За порушення морально-етичних норм та / або розповсюдження інформації рекламного чи іншого характеру, іншої некоректної поведінки Учасника, який заважає проведенню тренінгу, Компанія має право на свій розсуд припинити надання послуг такому Учаснику. При цьому вартість тренінгу, в ході якого надання послуг було припинено, Учаснику не відшкодовується.3.9. Під час проведення тренінгу, Учасники мають право задавати питання, які стосуються виключно теми і змісту тренінгу, якщо особа, що проводить його, чи не повідомить про інший порядок постановки питань і відповідей на них. Такі обмеження можуть встановлюватися Компанією до всього Тренінгу або його частини.3.10. Компанія залишає за собою право надавати Учасникам тренінгу Персональні посилання на запис проведеного тренінгу (при їх наявності) та / або додаткові матеріали, здійснювати після-тренінгову підтримку на умовах пакету Учасника.4 . ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМПАНІЇ4.1. Компанія має право:

4.1.1. Відмовити Учаснику у наданні Послуг на умовах цієї Оферти.

4.1.2. Проводити фото- і відео-фіксацію під час надання Послуг, а також використовувати отримані при фото- і відео-фіксації матеріали на свій розсуд.4.1.3. Розробляти на свій розсуд Пакети учасника, тему, програми та тривалість Послуги, визначати її дату, час, місце, міняти (переносити) і скасовувати, визначати кількість і склад виступаючих лекторів під час надання Послуги.4.1.4. На підставі отриманого від Учасника контактного e-mail здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень без згоди Учасника та / або осіб, які залишили свої дані на сайті Компанії. При цьому в таких інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їх отримання.4.1.5. Залучати до надання Послуги, або її окремих частин, третіх осіб.4.1.6. В односторонньому порядку вносити зміни в умови цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, змінювати правила оплати за надання послуг, вносити зміни в порядок надання послуг шляхом розміщення нової редакції Оферти на Сайті.4.2. Обов'язки Компанії:4.2.1. Надавати Послуги на умовах цієї Оферти.4.2.2. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані) надані Учасником на виконання умов цієї Оферти в межах чинного законодавства в сфері захисту персональних даних.4.2.3. Здійснювати консультаційну підтримку Учасників щодо послуг Компанії та умов їх отримання на умовах даної Оферти.4.2.4. У повному обсязі повернути кошти Учаснику виключно в разі повного скасування Компанією оплаченої Учасником Послуги.5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА. ЗАБОРОНИ ДЛЯ УЧАСНИКА5.1. Учасник має право:5.1.1. Звертатися до Компанії для отримання інформації про Послуги Компанії, умови їх надання та умови цієї Оферти за телефонами, вказаними на Сайті і / або через форми зворотного зв'язку і / або поштовим або іншим повідомленням з 9:00 до 18:00 (за київським часом), крім неділі та святкових днів відповідно до графіка роботи Компанії.5.1.2. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Компанії на умовах справжньої оферти.5.1.3. Відмовитися від отримання Послуги до моменту її оплати.5.1.4. На умовах Оферти перенести отримання повністю оплаченої послуги на наступну найближчу встановлену Компанією дату її надання або узгодити з Компанією можливість заміни Послуги за умови попередження Компанії за один робочий день про неможливість отримання Послуги. Таке перенесення може бути тільки один раз.5.2. Обов'язки Учасника:

5.2.1 . До акцептування оферти ознайомитися з її діючими умовами.5.2.2. Виконувати умови цієї Оферти.5.2.3. Забезпечити своєчасну явку для отримання Послуги.5.3. Учаснику заборонено, якщо не передбачено конкретною Послугою або Пакетом учасника:5.3.1 . Поширювати відео-, аудіо-запис Послуги будь-яким способом.5.3.2. Поширювати матеріали Послуги у вигляді розшифрування, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів в текстовий формат, і / або переведення на інші мови.5.3.3. У комерційних цілях використовувати отриману від Компанії інформацію шляхом перекладу або поширення знань і основ без попереднього узгодження з Компанією.5.3.4. Використовувати отриману від Компанії інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної і / або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Компанією.5.3.5. Організовувати і проводити власні заходи або заняття на базі Послуг Компанії.5.3.6. Вчиняти дії, спрямовані на порушення умов даної Оферти.5.3.7. Передавати і / або надавати доступ до вебінару будь-яким третім особам за винятком умов цієї Оферти.5.3.8. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Компанії, лекторів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права в залежності від території надання Послуг.5.3.9. Здійснювати інші дії, не передбачені Офертою, але такі, які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Компанії, інших Учасників та / або третіх осіб.6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ6.1. Вартість послуг Компанії за Пакетами учасників (при наявності Пакетів учасників) розміщується на Сайті і може змінюватися в залежності від наближення дати надання Послуги. Інформація про актуальну ціну Послуги розміщується на Сайті.6.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Компанії.6.3. Послуга надається Компанією після повної, 100 (сто)% її оплати Учасником. Оплата Послуг в будь-якому обсязі означає ознайомлення та повну згоду Учасника з усіма умовами оферти.6.4. Учасник має право оплачувати вартість Послуг частинами, при цьому за Учасником фіксується вартість Послуги, яка діяла на момент здійснення оплати першої частини. В такому випадку внесена сума / передоплата може бути повернута лише в тому випадку, якщо Компанія зі своєї вини не може надати обумовлену послугу або замінити її на рівнозначну.6.5. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на поточний рахунок Компанії відповідно до обраного Учасником способу оплати.6.6. На умовах Оферти, в разі зміни виду Послуги на послугу, яка є дорожче за первинну, Учасник доплачує різницю вартості такої Послуги, а в разі, якщо сума нової Послуги є дешевше первинної, різниця вартості таких послуг стає авансом на наступну Послугу. За погодженням з Компанією різниця вартості таких послуг може бути повернута Учаснику.6.7. На умовах, які будуть оголошені під час надання Послуги, Компанія може запропонувати акційну ціну (ціну зі знижкою і обмеженим строком дії пропозиції) на придбання Послуги.6 .8. Перенесення Послуги на умовах теперішньої Оферти є безкоштовним.6.9. Компанія передбачає можливість продажу подарункових сертифікатів на отримання Послуги, на їх користувачів поширюються всі без винятку умови цієї Оферти як і на Учасників.6.10. Учасники мають можливість отримати індивідуальні бонуси, привілеї, знижки від Компанії на її особистий розсуд.6.11. Компанія може проводити безкоштовні Вебінари і Тренінги для Учасників. На такі безкоштовні Вебінари і Тренінги поширюються всі умови даної Оферти.7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ ТА УЧАСНИКА. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ7.1. Компанія не дає Учаснику ніяких гарантій щодо послуг, що надаються, включаючи (але не обмежуючись): безперебійність, своєчасність, безпеку, безпомилковість, точну відповідність з рішенням конкретних задач і умов Учасника.7.2. Учасник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, в тому числі, але не виключно, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати в результаті надання послуг Компанією.7.3. У разі надання Учасником завідомо неправдивих даних, згідно п. 8.2.3 Пропоновані можливості, Компанія відмовляється від будь-якої відповідальності, претензії таких Учасників не розглядаються.7.4. У разі порушень в роботі мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Учасника, Компанія не несе відповідальності за неможливість надання Послуги.7.5. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Учаснику, в тому числі, але не виключно, в результаті дій або бездіяльності, надання недостовірних відомостей (інформації) іншими Учасниками.7.6. Сумарна відповідальність Компанії щодо будь-яких позовів і / або претензій (в тому числі, але не виключно, за невиконання умов Оферти) не може перевищувати суму платежу, сплаченого Учасником за Послугу Компанії.7.7 . Учасник, акцептуючи дану Оферту, приймає на себе також ризики неотримання прибутку і ризики можливих збитків, пов'язаних з використанням інформації, отриманої Учасником при наданні Послуг Компанією.7.8. Компанія не несе відповідальності за отримання результату, що не відповідає очікуванням Учасника, оскільки успішність використання Учасником отриманої інформації залежить від багатьох невідомих Компанії факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Учасника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик .7.9. Компанія не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Учасника. Зміст Послуги представляє приватні думки лекторів, які можуть не збігатися з думкою Компанії або Учасника.7.10. Ні за яких умов і обставин Компанія не несе відповідальності перед третіми особами за використання посилань та інформації, отриманої Учасником під час Послуги та переданої їм, а також за прийняті рішення і / або Учасниками і / або будь-якими третіми особами на підставі інформації, отриманої Учасниками при наданні Послуги Компанією.7.11. За жодних обставин Компанія не несе відповідальність перед Учасником та / або перед будь-якою третьою особою за будь-які прямі та / або непрямі збитки, завдані в результаті будь-якого використання інформації з сайту або на будь-якому іншому сайті, на який є гіперпосилання з сайту, що виникли в зв'язку з доступом, використанням або неможливістю використання Сайту інформації, отриманої від Компанії при наданні будь-якої Послуги, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової діяльності, відрахування з навчальних закладів, будь-яку втрачену вигоду, припинення господарської діяльності, втрату програм або даних в інформаційних системах Учасників та інше, що виникли при наданні будь-якої Послуги.7.12. Компанія не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даною Оферті, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). У разі настання для Компанії форс-мажорних обставин, вона не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх настання повідомляє на Сайті.7.13. Всі суперечки, що виникають з даної Оферти або пов'язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Компанією та Учасником.7.14. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується судом відповідно до чинного процесуального законодавства України.8 . ІНШІ УМОВИ8.1. Конфіденційною визнається вся ділова інформація між Компанією та Учасником, в тому числі, але не виключно, інформація про Компанію, Учасників, третіх осіб, технології тощо.8.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам повідомляється:8.2.1 . Власником і розпорядником персональних даних Учасників є Компанія. 8.2.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою надання послуг, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

8.2.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана в п. 8.2.2. цієї Оферти, можуть оброблятися ім'я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, рід занять, професія, анкетні дані, адреса реєстрації.

8.2.4. З персональними даними будуть відбуватися такі дії: збір, накопичення, зберігання, адаптування , зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних

8.2.5. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди і / або їх повідомлення можуть бути передані третім особам для здійснення мети, зазначеної в п. 8.2.2. цієї Оферти. Крім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і тільки (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

8.2.6. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом всієї діяльності Компанії, після чого вони будуть знищені Компанією у зв'язку із закінченням терміну зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників зберігатимуться протягом терміну, передбаченого законодавством України для виконання мети, зазначеної в п. 8.2.2. цієї Оферти, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням терміну зберігання персональних даних.

8.2.7. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово направивши Компанії запит, але при цьому втрачають право на отримання Послуги.

8.2.8. Учасники мають усі права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

8.2.9. Отримуючи Послуги, кожен Учасник дає згоду Компанії на обробку його персональних даних в обсязі і на умовах, зазначених в п. 8.2.3 цієї Оферти.8.3. Учасники мають право на отримання Послуги тільки в разі, якщо ними були дотримані всі вимоги цієї Оферти8.4. Інформування Учасників здійснюється в порядку, передбаченому п. 5.2.3. цієї Оферти.8.5. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цієї Оферти та / або питань, не врегульованих нею, остаточне рішення приймається Компанією відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Компанії є остаточним і не підлягає оскарженню.8.6.У разі відмови Учасника від отримання ним Послуги, будь-які претензії Учасника з цього приводу не приймаються і не розглядаються Компанією.8.7. Учасник отримує Послуги відповідно до умов цієї Оферти тільки після виконання всіх обов'язкових умов допуску Учасника до отримання Послуги.8.8. Проїзд до місця отримання Послуги та в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов'язані з отриманням Послуги та будь-які інші витрати Учасника оплачуються самим Учасником.8.9. Оферта затверджена Компанією і діє протягом тривалості надання Послуг.

Підтримка : trainings.kbs@karazin.ua
Контакти : + 38 (066) 3785-529
ТОВ «КБС СТАРТ»
ЄДРПО 43870201

МФО 305299

E-mail: hello@company.com
Телефон: +123 466 567 78
Соцсети: Facebook | Instagram | Youtube